Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy

Według polskiego prawa, każdy lekarz prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Według polskiego prawa, każdy lekarz prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe OC lekarzy ze strony iexpert.pl obejmuje szkodliwe konsekwencje udzielanych świadczeń zdrowotnych bądź nieudzielenie takich świadczeń, które jest niezgodne z prawem.

Obowiązki względem OC

Każdy lekarz zaczynający swoją praktykę w wyżej wymienionej formie ma obowiązek zgłosić swoje ubezpieczenie OC do rejestru najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie działalności. Pierwsze takie ubezpieczenie zawierane jest na okres do 12 miesięcy. Szczegóły i wymagane warunki w kwestii minimalnych sum zawarte są w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Laptop biznesowy

Zawód lekarza wiążę się z ogromną odpowiedzialnością. Najmniejszy błąd może mieć wpływ na życie i zdrowie pacjenta. Tak duża odpowiedzialność podnosi poziom stresu. W Polsce istnieje obowiązek ubezpieczenia dla każdej osoby podejmującej prace czy zakładającej własną działalność. Jednak przypadek zawodów medycznych jest szczególny. Tutaj mały błąd może nieść ze sobą duże konsekwencje. Prawo stara się chronić zarówno pacjenta tak jak i osobę wykonującą świadczenia zdrowotne. Podstawowe obowiązkowe OC lekarzy w niektórych przypadkach może okazać się niewystarczające. Warto zapoznać się z dodatkowymi świadczeniami chroniącymi osoby wykonujące dany zawód.

Dodatkowe świadczenia

Coraz więcej pacjentów jest świadomych swoich praw. Podstawowe ubezpieczenie OC jest ochroną, jednak nie w każdym przypadku. Pacjent ma uzasadnione prawo dochodzić swoich roszczeń a ubezpieczenie, z reguły powinno je pokrywać. Co zrobić w sytuacji, gdy obowiązkowe OC lekarzy nie wystarczy. Rynek ubezpieczeń przychodzi z pomocą. Dostępne są dodatkowe ubezpieczenia na wypadki, które nie są uwzględnione w podstawowym ubezpieczeniu. Warto rozważyć wszystkie możliwości. Pacjenci często zapominają, że lekarz także jest tylko człowiekiem, ma prawo się mylić czy popełniać błędy a stres wpływa na niego tak samo, jak na każdą inną osobę.